Τι είναι το Orchestra Gallery;

Στο πλαίσιο του έργου Orchestra υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη σύνθεση, αναπαραγωγή και διαμοιρασμό διαδραστικών εμπειριών (σεναρίων) στον τομέα του πολιτισμού. Ως διαδραστική εμπειρία ορίζουμε ένα σενάριο για διαδραστική αφήγηση (interactive storytelling) που αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και πολυμεσικό περιεχόμενο. Το Orchestra Gallery είναι το online marketplace, όπου οι δημιουργοί διαδραστικών εμπειριών, που κυρίως ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, μπορούν να έρθουν σε επαφή με το κοινό τους: όσους διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό!

Ποιος είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός που απαιτείται για να χρησιμοποιήσω τις διαδραστικές εμπειρίες που θα βρω στο Orchestra Gallery;

Όλες οι εμπειρίες για να εκτελεστούν απαιτούν τουλάχιστον την προμήθεια του Orchestra Appliance, μιας μικρής υπολογιστικής συσκευής που εκτελεί το λογισμικό της πλατφόρμας. Μάθετε περισσότερα 
Επιπλέον σε κάθε εμπειρία που θα βρείτε, υπάρχει περιγραφή με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Συνήθως απαιτείται κάποια διαδραστική επιφάνεια και ένα σύστημα ήχου.
Μην ξεχάσετε να δείτε και τον Διαδραστικό Τοίχο που έχουμε αναπτύξει και μπορούμε να σας παρέχουμε. Μπορείτε να δείτε τον Διαδραστικό Τοίχο και άλλο συμβατό εξοπλισμό εδώ.

Ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος για να μπορώ να αναπαράγω διαδραστικές εμπειρίες που θα αγοράσω;

Απαιτείται ένας χώρος που να μπορεί να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός σας και να έχει όλες τις προϋποθέσεις για την επίσκεψη και χρήση από το κοινό σας. Γενικά απαιτείται κάποιος ήσυχος χώρος, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως και με καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο (μπορεί να απαιτείται από κάποιες διαδραστικές εμπειρίες).

Η πλατφόρμα και όλα τα λογισμικά της υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02095)